Implantología

L’implant dental és un producte sanitari destinat a ser el substitut artificial de l’arrel d’una  perduda. Habitualment té forma roscada i està fabricat amb materials biocompatibles que no produeixen reacció de rebuig i permeten la seva unió a l’os.

implantologia

La superfície de l’implant pot presentar diferents textures i recobriments, utilitzades habitualment per a augmentar-ne l’adhesió a l’os (osteointegració si és de titani i biointegració si es tracta d’un material ceràmic).

Amb la seva col·locació, ja que els alvèols contenen un element que simula l’arrel de la dent, es conserva gran quantitat d’os , i per tant es manté en cert grau la dimensió vertical de la boca.

Contacta amb nosaltres